03/2020

Montáž prefabrikovaného tunela Púchov

Boli sme oslovení naším dlhoročným zákazníkom o možnosť realizácie montáže tunela vrátane dovozu jej prefabrikovaných častí z výroby na stavbu.

Použitý mobilní jeřáb
DEMAG AC 250-1 (nosnosť 250 ton) Pre dopravu prefabrikovaných častí tunela som použili 2x Volvo a Cargomax Faymonville.
Výška zdvihu
10 m
Vzdialenosť vyloženie
24 m
Váha bremena
38 ton

Pre úspešné vykonanie zákazky musia u týchto hmotnosti zistiť priestorové pomery u zákazníka a tak sme si dohovorili schôdzku na mieste.

Náš technik všetko posúdil a zvolil potrebné žeriavy o dostatočnej nosnosti a taky príslušenstvo ako sú viazacie prostriedky a prípadne naše modulárne rozperné tyče MODULIFT.

Montáž prebiehala 8 dní.

Zákazka prebehla bez ťažkostí aj rád by som poďakoval zákazníkovi za prejavenú dôveru a našim zamestnancom za príkladnú súčinnosť, ku ktorej sú systematicky vedení. Budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

Dalšie referencie

Demontáž věžového jeřábu sjezdovka Jasná TATRY

Přemístění skruže podpory mostu Višňové


Zpět na reference