Odvětví

AUTOMOTIVE:

Práca autožeriavov sa často využíva v oblasti výroby automobilov a ich častí.

Tu sa veľmi uplatní naša flotila špeciálnych žeriavov radu CITY, ktoré vďaka svojej kompaktnosti a sile majú všetky predpoklady pre montáž v nízkych halách, stiesnených výrobných priestoroch pri montáži a demontáži časti lisov, pecí, strojov obrábacích centier a montážnych výrobných liniek.

Pri vykládke ťažkých obrábacích centier, lisovacích strojov a vstrekovacích lisov sa uplatní náš ťažký rad autožeriavov 70 ‒ 250 ton.

Autožeriavy sa používajú najmä pri:


CHEMICKÝ PRIEMYSEL:

Chemický priemysel, náš stabilný partner pre mnohé úspešné projekty našich zákazníkov.

Chemický priemysel má vysoké nároky na autožeriavy vo všetkých prevádzkach a tiež na ich obsluhu.

Je pre nás bezpodmienečné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a predpísané postupy práce.

Naše dlhoročné skúsenosti pomáhajú našim zákazníkom s prípravou náročných aj menej náročných projektov. Samozrejmosťou je koordinácia so všetkými zapojenými stranami.

Naši zamestnanci sú v oblasti chemického priemyslu pravidelne školení a vybavení antistatickým oblečením vrátane obuvi a ďalších potrebných OPP. Niektoré naše žeriavy sú vybavené rafinery kitom, ktorý zabraňuje úniku iskier z výfukových systémov.

Naše autožeriavy sa používajú najmä pri:


ENERGETIKA:

Energetika je jedným z pilierov súčasnej spoločnosti a budúcnosti

Naše autožeriavy sa podieľali na veľkom množstve projektov, najmä pri:

Pre všetky uvedené činnosti máme rôzne typy autožeriavov a príslušenstvo na priviazanie bremien. Zaistíme prepravu nadmerných nákladov a sťahovanie komponentov.


STROJÁRSTVO:

Naša krajina je strojárska veľmoc a tak aj naša práca s autožeriavmi je v tejto oblasti každodenná.

Autožeriavy zdvíhajú stroje a výrobné zariadenia, priemyselné zariadenia, montujú technologické celky. Montujú a demontujú stroje v halách. Montujú vzduchotechnické jednotky, chillery. Nakladajú hriadele, prevodovky a iné strojárske zariadenia.

Autožeriavy sa používajú najmä pri:


STAVEBNÍCTVO:

Mnohé stavby sa nezaobídu bez pomoci autožeriavov a tak sa naše žeriavy podieľajú na mnohých projektoch výstavby.

Zaisťujeme odborné posúdenie pracovísk pri nasadení mobilných žeriavov vrátane zaistenia zakreslenia do reálnych výkresov v našom programe kranxpert alebo CAD.

Autožeriavy sa používajú najmä pri:

RODINNÁ VÝSTAVBA:

Mnoho staveb rodinných domů a nebo jejích úprav se neobejde bez pomoci autojeřábů, a tak se naše jeřáby podílejí na mnoha projektech výstavby.

Zajišťujeme oborné posouzení pracovišť techniky nasazení mobilních jeřábů včetně zajištění zakreslení do reálných výkresů v našem programu kranxpert nebo CAD.

Autojeřáby pracují nejčastěji na: