Kontakt

AUTOŽERIAVY MALINA s.r.o.
Juraja Závodského 27
SK- 010 04 Žilina

IČ: 509 579 29
DIČ: SK2120553292

Zapsána v obchodným registri:
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka 68056/L

Štatutárný orgán: konateľ

Radek Malina
Tel.: +420 603 427 700
E-mail: malina@autozeriavy.cc
web: www.autozeriavy.cc

Banka: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB a.s.)
Michalská 18
SK-815 63 Bratislava

Číslo účtu IBAN: SK9675 0000 0000 4024 761021
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

POBOČKY:


BRATISLAVA, Galvaniho 3972/2A, 821 04
ŽILINA, ul. Na stanicu, 010 09

Obchodný manažer a technický poradca:

Leško Peter
Tel.: +421 902 902 209
E-mail: lesko@autozeriavy.cc

Obchodný manažer a technický poradca:

Ivan Užík
Tel.: +421 902 900 004
E-mail: uzik@autozeriavy.cc

Účtovné oddelenie:

Alena Satinská
Tel.: +420 603 803 821
E-mail: satinska@autozeriavy.cc

OBJEDNÁVKY:

E-mail: objednavky@autozeriavy.cc

POBOČKA OSTRAVA

U Řeky 804
720 00 Ostrava – Hrabová, CZ

Tel.: +420 603 427 700